Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις

Η αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων σημαίνει αυτομάτως και αποδοχή των όρων που ορίζονται στην σελίδα πολιτικής απορρήτου όπως περιγράφονται εδώ.

Σύμβαση Πώλησης/ Αγοράς
Οι όροι που ακολουθούν διέπουν τη σύμβαση πώλησης μεταξύ εσάς («πελάτη») και της εταιρείας μας («πωλήτριας») με την επωνυμία: Λαμπρινή Γούση.

Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους ακόλουθους όρους, καθώς και με την πολιτική απορρήτου της εταιρείας μας, ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να προχωρήσετε στη χρήση του διαδικτυακού καταστήματος και να αγοράσετε προϊόντα.

Εάν προχωρήσετε σε χρήση του διαδικτυακού καταστήματος και αποδεχτείτε τους παρόντες όρους, δηλώνετε ότι είστε ενήλικος και έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα να προβείτε σε νομικές ενέργειες.

1. Ταυτότητα πωλήτριας: Πωλήτρια των προϊόντων που παραγγέλνετε και αγοράζετε από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο είναι η εταιρεία με την επωνυμία:
Λαμπρινή Γούση
Εμπόριο γυναικείων ενδυμάτων και υποδημάτων
Πορίνου 2 και Αθ. Διάκου Τ.Κ.: 11742
ΑΦΜ: 102269270
ΤΗΛ.:  2130290054
E-mail: 
info@flouathens.gr

2. Σύναψη σύμβασης Πώλησης/ Ολοκλήρωση αγοράς:
Αφού επιλέξετε το/τα προϊόν/ντα που επιθυμείτε να αγοράσετε, τον τρόπο πληρωμής και εφόσον επιθυμείτε να ολοκληρωθεί η παραγγελία, προχωράτε στο ‘πάτημα’ της εντολής «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ». Με το πάτημα της εν λόγω εντολής, αποστέλλετε προς την εταιρεία μας πρόταση για να συναφθεί σύμβαση πώλησης.

Η ολοκλήρωση της παραγγελίας με το ‘πάτημα’ της ως άνω εντολής, συνεπάγεται την οικονομική δέσμευση του πελάτη και την υποχρέωση πληρωμής.
Η εταιρεία μας μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας προβαίνει σε επεξεργασία και έλεγχο διαθεσιμότητας προκειμένου να αποδεχθεί ή όχι την πρότασή σας. Η δήλωση αποδοχής από την εταιρεία μας αποστέλλεται σε εσάς με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με θέμα «Επιβεβαίωση/ Αποδοχή παραγγελίας» στη διεύθυνση email που έχετε συμπληρώσει κατά τη διαδικασία υποβολής της παραγγελίας.

Η επεξεργασία της παραγγελίας γίνεται στις εξής ημέρες και ώρες:
Δευτέρα- Παρασκευή και ώρες 10.00 π.μ.- 18.00 π.μ.

Μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας, το/τα προϊόν/ντα αποστέλλεται/ονται στον «πελάτη» ανάλογα με τον τρόπο παράδοσης που προσφέρει η εταιρεία μας, τον τρόπο πληρωμής που έχετε επιλέξει και εντός των χρονικών ορίων που καθορίζονται παρακάτω (βλ. παράδοση παραγγελίας).

Μη διαθεσιμότητα: Εάν δεν υπάρχει διαθεσιμότητα του/των προϊόντος/ων, η εταιρεία μας δεν αποδέχεται την πρόταση και σας ενημερώνει σχετικά με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

3. Τιμολογιακή πολιτική/ Οικονομική επιβάρυνση πελάτη
Σε έκαστο των προϊόντων που διατίθενται προς πώληση στο διαδικτυακό μας κατάστημα υπάρχει και η αντίστοιχη τιμή πώλησης.

Πριν ο πελάτης προχωρήσει σε ολοκλήρωση και αποστολή της παραγγελίας του, ενημερώνεται για την καθαρή αξία, το ΦΠΑ, τη συνολική τιμή των αγαθών, συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου τέλους, όλες τις πρόσθετες επιβαρύνσεις αποστολής, παράδοσης ή ταχυδρομείου (εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση) και κάθε άλλη δαπάνη.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα είναι τεχνικά διαμορφωμένο κατάλληλα ώστε πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας, να παρατίθενται με σαφή και ευκρινή τρόπο στους πελάτες η αναλυτική περιγραφή των προς αγορά αγαθών (χαρακτηριστικά, είδος, χρώμα, μέγεθος κ.λπ.), η ποσότητα αυτών, η τιμή εκάστου εξ αυτών, ως και η συνολική τιμή καθώς και κάθε επιμέρους οικονομική επιβάρυνση.

Εάν ο πελάτης δεν συμφωνεί με το συνολικό ποσό και τις επιμέρους ή πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις, τότε ΔΕΝ πρέπει προχωρήσει στην ολοκλήρωση της παραγγελίας.

Εάν ο πελάτης ‘πατήσει’ την επιλογή «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ», δηλώνει ότι αποδέχεται τις τιμές των προϊόντων, ως και το συνολικό ποσό αγοράς των αγαθών που προκύπτει με το συνυπολογισμό λοιπών οικονομικών επιβαρύνσεων (κόστους αποστολής, φόρων και κάθε άλλη δαπάνη), τις οποίες θεωρεί εύλογες και ανταποκρινόμενες στα προϊόντα που παραγγέλνει.

Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, αποστέλλετε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του πελάτη, μήνυμα στο οποίο περιλαμβάνεται αναλυτική περιγραφή της παραγγελίας ως και το συνολικό ποσό χρέωσης αναλυόμενο στις επιμέρους επιβαρύνσεις.

Εφόσον έχετε ορίσει ως τόπο παράδοσης χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενδέχεται να υπάρχει επιπλέον χρέωση για λόγους τελωνειακούς. Αποτελεί αποκλειστικά δική σας ευθύνη να ελέγξετε το ύψος των χρεώσεων που μπορεί να υπάρξουν στο τελωνείο του τόπου παράδοσης. Πληρωμή των εν λόγω ποσών τελωνείου απαιτείται προκειμένου να παραλάβετε το προϊόν σας.

Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να μεταβάλει τις τιμές των προϊόντων κατά τη διακριτική της ευχέρεια οποτεδήποτε. Τυχόν μεταβολή στις τιμές των προϊόντων δεν ισχύει για ήδη υποβληθείσες παραγγελίες. Επίσης, χωρίς χρονικό ή άλλο περιορισμό η εταιρεία μπορεί να θέτει προσφορές προϊόντων και να προβαίνει σε εκπτώσεις.

4. Τρόπος Πληρωμής
Κατά τη διαδικασία υποβολής και ολοκλήρωσης της παραγγελίας, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε τον τρόπο πληρωμής.
Η πληρωμή για την αγορά προϊόντων γίνεται σε ευρώ (Euro).
Εσείς ( ο πελάτης) επιβαρύνεστε με όλα τα έξοδα, δαπάνες και χρεώσεις για μετατροπή συναλλάγματος.
Στις τιμές περιλαμβάνεται και ο εκάστοτε ισχύον ΦΠΑ (που αυτή τη στιγμή ανέρχεται σε 24%).
Δεν παρέχεται από το κατάστημά μας η δυνατότητα πληρωμής σε δόσεις.
Οποιεσδήποτε χρεώσεις από τραπεζικά ιδρύματα για την πραγματοποίηση των συναλλαγών βαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη- αγοραστή.
Μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους παρακάτω τρόπους πληρωμής:

4.2) Τραπεζική Κατάθεση: Μπορείτε να καταθέσετε το αντίτιμο της παραγγελίας σας σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς της εταιρείας μας:

Τράπεζα Πειραιώς λογαριασμός όψεως
Αριθμός λογαριασμού: 5043078029217
IBAN : GR3901720430005043078029217
Δικαιούχος: Γούση Λαμπρινή Δημήτριος

Εθνική Τράπεζα λογαριασμός όψεως
Αριθμός λογαριασμού: 14700809008
IBAN: GR1701101470000014700809008
Δικαιούχος : Γούση Λαμπρινή Δημήτριος

Η κατάθεση μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά μέσω των αντίστοιχων ιστοχώρων των τραπεζών με τις οποίες συνεργάζεται η εταιρεία μας (ebanking) είτε με κατάθεση στα κατά τόπους υποκαταστήματα των τραπεζών.

Για να προχωρήσουμε στην επεξεργασία της παραγγελίας και την προετοιμασία της προς αποστολή, θα πρέπει αφενός να αποστείλετε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@flouathens.gr τηναπόδειξη της κατάθεσης των χρημάτων σε ένα εκ των ανωτέρω τραπεζικών λογαριασμών και αφετέρου να εμφανιστεί η πίστωση του τιμήματος της αγοράς στο λογαριασμό της εταιρείας μας.

Εφόσον επιλέξετε ως τρόπο πληρωμής την τραπεζική κατάθεση, η παραγγελία σας παραμένει σε ισχύ για διάστημα τεσσάρων εργασίμων ημερών από την στιγμή που θα την υποβάλλετε. Εάν εντός του διαστήματος των τεσσάρων εργασίμων ημερών δεν έχετε προχωρήσει στην τραπεζική κατάθεση, η παραγγελία σας ακυρώνεται.

4.3) Αντικαταβολή:
Ο τρόπος αυτός πληρωμής διατίθεται μόνο:
Α)για την περίπτωση που το συνολικό κόστος της παραγγελίας σας είναι κάτω των 500 ευρώ, λόγω απαγόρευσης διενέργειας συναλλαγών με μετρητά άνω των 500 ευρώ ή/και
Β)για τις περιπτώσεις που ο τόπος παράδοσης εντός Ελλάδος και Κύπρου

Για παράδοση σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, ΔΕΝ μπορείτε να επιλέξετε την πληρωμή με αντικαταβολή.
Σε περίπτωση που επιλέξετε την πληρωμή με αντικαταβολή, οφείλετε να καταβάλετε το αντίτιμο της αγοράς των προϊόντων στον εξωτερικό συνεργάτη της εταιρείας μας, που έχει αναλάβει τη μεταφορά και παράδοση του προϊόντος.
Ο πελάτης – αγοραστής οφείλει να επιδείξει στο πρόσωπο που θα παραδώσει το προϊόν την αστυνομική του ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο μπορεί να διαπιστωθεί η ταυτότητά του.

5) Παράδοση Προϊόντων – Έξοδα Παράδοσης – Εντοπισμός Αποστολής
Η εταιρεία μας επεξεργάζεται τις υποβληθείσες από εσάς παραγγελίας Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 10.00 π.μ. -18.00μ.μ..
Εάν μία παραγγελία υποβληθεί σε μη εργάσιμες μέρες ή/ και σε ώρες εκτός του προκαθορισμένου ως άνω ωραρίου, τότε η επεξεργασία της ξεκινάει την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Η παράδοση των προϊόντων γίνεται μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών με τις οποίες συνεργάζεται η εταιρεία μας. Ο πελάτης δεν έχει δυνατότητα επιλογής άλλου τρόπου παράδοσης ή άλλης εταιρείας ταχυμεταφοράς, από τα ορισθέντα παρακάτω.
Για παραδόσεις στην Ελλάδα, συνεργαζόμαστε με την εταιρεία ACS.

Ο χρόνος παράδοσης της παραγγελίας σας είναι 1-5 εργάσιμες ημέρες.

Κόστος μεταφορικών

  1. Αττική | Κόστος: 3.60€
  2. Υπόλοιπο Ελλάδας | Κόστος: 5.50€

Κόστος αντικαταβολής Επιπλέον της μεταφοράς : 2.50€

ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 100 ΕΥΡΩ: Free shipping (δωρεάν αποστολή) θα έχουμε για κάθε αποστολή που αφορά σε τίμημα αγοράς άνω των 100€ για παράδοση σε Ελλάδα.

Καθυστερήσεις παράδοσης:
Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην παράδοση των προϊόντων που δεν οφείλονται σε δική της υπαιτιότητα, αλλά σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή σε λόγους ανωτέρας βίας.
Ενδεικτικά, καθυστέρηση στην παράδοση μπορεί να προκύψει λόγω ανωτέρας βίας, ήτοι έκτακτων περιστατικών που επηρεάζουν τον χρόνο παράδοσης των προϊόντων (π.χ. απεργίες, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, συγκοινωνιακά ή τηλεπικοινωνιακά, προβλήματα κ.λπ.) αλλά και για λόγους που ανάγονται σε επιθυμία ή υπαιτιότητα του πελάτη (π.χ. δήλωση εσφαλμένης διεύθυνσης αποστολής προϊόντων). Για τις ανωτέρω περιπτώσεις, η εταιρεία μας δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του καταναλωτή/ χρήστη του διαδικτυακού τόπου/ αγοραστή/ παραλήπτη του προϊόντος.

Εντοπισμός αποστολής προϊόντων:
Οι εταιρείες ταχυμεταφορών με τις οποίες συνεργαζόμαστε, διαθέτουν σύστημα εντοπισμού της πορείας των αποστολών. Για την κάθε αποστολή, δίδεται ένας μοναδικός αριθμός αναφοράς (tracking number). Ο εν λόγω αριθμός αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει κατά την υποβολή της παραγγελίας μαζί με τον σχετικό διαδικτυακό σύνδεσμο της αντίστοιχης εταιρείας ταχυμεταφοράς. Με χρήση του εν λόγω tracking number και ειδικότερα εισάγοντάς τον σε σχετική API εφαρμογή που βρίσκεται στα αντίστοιχα συστήματα της ACS, μπορείτε να ενημερώνεστε για την πορεία της αποστολής της παραγγελίας σας.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

6.1 Δήλωση υπαναχώρησης – Προϋποθέσεις
Μπορείτε αναιτιολόγητα να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση μέσα σε διάστημα 14 ημερών από το χρονικό σημείο απόκτησης της φυσικής κατοχής των προϊόντων. Σε περίπτωση πολλών αγαθών παραγγελθέντων από εσάς («πελάτη») με μία παραγγελία και παραδιδόμενων χωριστά, η προθεσμία ξεκινά από την ημέρα κατά την οποία εσείς ή ένα τρίτο μέρος το οποίο έχετε υποδείξει, διαφορετικό από τον μεταφορέα, αποκτά την κατοχή του τελευταίου αγαθού.
Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να μας ενημερώσετε για την απόφαση σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση με μια ξεκάθαρη δήλωση στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο στη διεύθυνση info@flouathens.gr. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, που βρίσκεται στο διαδικτυακό σύνδεσμο χωρίς τούτο να είναι υποχρεωτικό.

6.2 Συνέπειες της υπαναχώρησης
Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση πώλησης, θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσάς, εκτός των εξόδων παράδοσης και αντικαταβολής (εφόσον υπήρχαν), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα πληροφορηθούμε την απόφαση σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα σας αποστείλουμε άμεσα επιβεβαίωση παραλαβής αυτής της υπαναχώρησης πάνω σε σταθερό μέσο, συμπεριλαμβανομένου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η επιβεβαίωση αφορά μόνο στη λήψη της δήλωσης και όχι στην αποδοχή της.
Η αποδοχή από εμάς της δήλωσης υπαναχώρησης και της επιστροφής των χρημάτων σε εσάς τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της επιστροφής σε εμάς των προϊόντων για την αγορά των οποίων ασκείται το δικαίωμα υπαναχώρησης.
Η εταιρεία μας έχει το δικαίωμα να καθυστερήσει την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβουμε πίσω τα αγαθά και ελέγξουμε την ύπαρξη ζημιών, φθορών κ.λπ. σύμφωνα με αυτά που αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο …. παρακάτω.
Εσείς οφείλετε να στείλετε πίσω τα αγαθά ή να τα παραδώσετε σε εμάς, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που μας δηλώσατε ότι υπαναχωρείτε από την παρούσα σύμβαση. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν στείλετε πίσω τα αγαθά πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών.

Έξοδα επιστροφής προϊόντων
Εσείς θα επιβαρυνθείτε με την άμεση δαπάνη επιστροφής των αγαθών.
Η δαπάνη αυτή εκτιμάται περίπου στο ποσό της αποστολής των προϊόντων σε εσάς, όπως αναφέρονται παραπάνω.

Μείωση της αξίας
Εσείς φέρετε ευθύνη για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών προκύψει από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιορίσετε τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των αγαθών.

Επιστροφή χρημάτων από την εταιρεία
Θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν εσείς έχετε συμφωνήσει ρητώς για κάτι διαφορετικό. (Σε περίπτωση κατάθεσης σε τραπεζικό σας λογαριασμό, τα έξοδα μεταφοράς χρημάτων βαραίνουν αμφοτέρους.)
Θα σας επιστρέψουμε τα χρήματα αγοράς κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα έχουν επιστραφεί σε εμάς χωρίς να παρουσιάζουν φθορές, χωρίς να έχουν χρησιμοποιηθεί, πλυθεί και χωρίς να έχει μειωθεί η αξία τους.

Επιστροφή προϊόντων από τον πελάτη
Ο πελάτης αναγνωρίζει ότι επιβαρύνεται αποκλειστικά ο ίδιος (και όχι η εταιρεία μας) με το κόστος επιστροφής των προϊόντων σε εμάς.
Τα προϊόντα πρέπει να παραδοθούν στην ίδια κατάσταση που είχαν παραληφθεί από τον πελάτη, με τη συσκευασία τους, καθώς και τα λοιπά έγγραφα (απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο) με τα οποία συνοδεύονταν κατά την παραλαβή τους από τον πελάτη.

Ο αγοραστής ευθύνεται για κάθε βλάβη, ζημία στα προϊόντα ως και για τη μείωση της αξίας τους ως αποτέλεσμα της διαχείρισης των αγαθών άλλης πλην εκείνης που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών.
Με την αποδοχή των παρόντων όρων από εσάς, συμφωνείτε ρητώς ότι η εταιρεία μας έχει το δικαίωμα να παρακρατά τα έξοδα επιστροφής τα οποία βαρύνουν εσάς, καθώς και όλο το τίμημα στην περίπτωση που το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί σε παράβαση των οριζόμενων ανωτέρω, ή έχει φθαρεί ή έχει μειωθεί η αξία του.

7. Αντικατάσταση προϊόντος
Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την ευθύνη για αντικατάσταση προϊόντων ελαττωματικών και προϊόντων που δεν είχαν τις συνομολογημένες ιδιότητες.
Σε περίπτωση που αποδεδειγμένα με υπαιτιότητα της εταιρείας μας κάποιο προϊόν παρουσιάζει κάποιο ελάττωμα ή υπάρχει έλλειψη συμφωνημένης ιδιότητας, ή λάβατε προϊόν ουσιωδώς διαφορετικό από εκείνο που είχατε παραγγείλει, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την αντικατάστασή του.
Το προϊόν που επιστρέφεται αντικαθίσταται με προϊόν των ιδίων χαρακτηριστικών, μάρκας, μεγέθους σε σχέση με το επιστρεφόμενο, χωρίς την ύπαρξη του ελαττώματος και υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθέσιμο στο εμπόρευμα της εταιρείας μας. Εάν δεν είναι διαθέσιμο, η εταιρεία μας ενημερώνει τον πελάτη και του δίδει δύο επιλογές, είτε να υπαναχωρήσει και να λάβει πίσω το τίμημα που είχε καταβάλει, είτε να επιλέξει νέο προϊόν προς αγορά. Το νέο προϊόν που επιλέγει προς αγορά ο πελάτης πρέπει να είναι ίσης ή μεγαλύτερης αξίας με το επιστραφέν σε αυτό. Εάν το κόστος είναι μεγαλύτερο από το ποσό που έχει ήδη καταβάλλει ο πελάτης, επιβαρύνεται με την καταβολή της διαφοράς τους.

Εσείς (πελάτης) πρέπει να αναφέρετε την παραλαβή ελαττωματικών προϊόντων ή προϊόντων που είναι διαφορετικά από εκείνα που παραγγείλατε, μέσα σε 14 ημέρες από την παραλαβή τους στη διεύθυνση info@flouathens.gr.
Δεν αποδεχόμαστε αντικατάσταση ή επιστροφές χρημάτων για προϊόντων τα οποία έχουν υποστεί φθορές ως αποτέλεσμα της συνήθους χρήσης αυτών, λόγω ατυχήματος, αμέλειας ή δόλου οποιουδήποτε προσώπου για το διάστημα μετά την παράδοση των προϊόντων σε εσάς.

8. Αλλαγή προϊόντος
Σε περίπτωση που το μέγεθος ή το χρώμα του προϊόντος που παραλάβατε δεν ανταποκρίνεται στις διαστάσεις του προσώπου, το οποίο προορίζεται να το χρησιμοποιήσει, μπορείτε να ζητήσετε την αντικατάσταση/ αλλαγή του προϊόντος με άλλο των ιδίων ή διαφορετικών χαρακτηριστικών, ιδίου ή διαφορετικού μεγέθους, εφόσον υπάρχει σχετική διαθεσιμότητα. Η αλλαγή προϊόντος μπορεί να γίνει μόνο μία φορά.
Σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν είναι διαθέσιμα, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων και να υποβάλετε νέα παραγγελία.
Η προθεσμία εντός της οποίας μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα αλλαγής και στις δύο ως άνω περιπτώσεις είναι 14 μέρες από την παράδοση του προϊόντος σε εσάς με την αποστολή ηλεκτρονικού αιτήματος στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@flouathens.gr.
Το προϊόν πρέπει να επιστρέφεται σε άριστη κατάσταση, με την αρχική συσκευασία στην οποία ήταν τοποθετημένο, χωρίς να υπάρχουν φθορές, χωρίς να έχει χρησιμοποιηθεί κατά παράβαση των όρων της παρούσας. Μαζί με το προϊόν πρέπει να επιστρέφεται και η απόδειξη ή το τιμολόγιο που ήταν εντός της συσκευασίας κατά την παράδοσή του στον πελάτη. Τα έξοδα επιστροφής τα επιβαρύνεστε εσείς.

9. Πολιτική Διαχείρισης Παραπόνων
Ο πελάτης αναγνωρίζει και δηλώνει ότι σε περίπτωση που έχει οποιοδήποτε πρόβλημα ή έχει δυσαρεστηθεί με το προϊόν που έχει αγοράσει, με τη διαδικασία διεκπεραίωσης της όλης συναλλαγής, την παράδοση του προϊόντος ή για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα σχετικό με τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος, θα απευθυνθεί στην εταιρεία μας μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής παραπόνων που είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο info@flouathens.gr και το προσωπικό της εταιρείας μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα θα επικοινωνήσει μαζί του για την επίλυση ή την κατά το δυνατό διευθέτηση του θέματος.

10. Πολιτική Απορρήτου και Επεξεργασίας Δεδομένων
Κατά την πραγματοποίηση αγορών ή κατά τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου, η Εταιρεία μας επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα.
Ειδικότερα, για το σκοπό της υποβολής παραγγελίας και αγοράς προϊόντων, πρέπει συμπληρώσετε στις σχετικές φόρμες παραγγελίας, στοιχεία ταυτοποίησης σας, τη διεύθυνσή σας, τον τόπο παράδοσης των προϊόντων, τρόπο πληρωμής. Για την ολοκλήρωση της παραγγελίας απαιτείται να μας κοινοποιήσετε μέσω της φόρμας παραγγελιών τα εξής στοιχεία: Επώνυμο, Όνομα, Διεύθυνση (οδός, αριθμός), ΤΚ, πόλη, Χώρα, email, αριθμός τηλεφώνου.
Νόμιμη βάση της επεξεργασίας αποτελεί
•η εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης
•το έννομο συμφέρον της εταιρείας μας για το σκοπό της διεκπεραίωσης της παραγγελίας και των υποχρεώσεών της από τη μεταξύ μας σύμβασης
•έννομες υποχρεώσεις της εταιρείας έναντι φορολογικών, δημόσιων, τελωνειακών ή άλλων αρχών

Επιστροφή τιμήματος αγοράς: Σε περίπτωση που η εταιρεία μας εισπράξει το τίμημα της αγοράς, και εντός του προβλεπόμενου από τους όρους αγοράς χρονικού διαστήματος ο πελάτης (δηλαδή εσείς) υπαναχωρήσει από την πώληση, η Εταιρεία μας έχει το δικαίωμα για διεκπεραίωση της διαδικασίας επιστροφής των χρημάτων σε Εσάς, να ζητήσει από τις αντίστοιχες τράπεζες την ακύρωση της συναλλαγής και την επιστροφή των χρημάτων σε Εσάς. Για το σκοπό αυτό η Εταιρεία μας είναι αναγκαίο να επεξεργαστεί προσωπικά σας δεδομένα τα οποία ενδέχεται να διαβιβάσει και στα ως άνω αναφερόμενα τραπεζικά ιδρύματα.

Παραγγελίες/ Αγορές : Δεδομένα που συλλέγονται για τη διεκπεραίωση παραγγελιών (υποβολή, επεξεργασίας, ακύρωση, υπαναχώρηση κ.λπ.) και την αγορά/ πώληση προϊόντων διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο, για φορολογικές, τελωνειακές υποχρεώσεις, και σε κάθε περίπτωση μέχρι την παρέλευση ενός μηνός από το χρονικό σημείο επέλευσης παραγραφής νομικών αξιώσεων που απορρέουν από την εκάστοτε συναλλαγή με την εταιρεία μας. Εάν οποιαδήποτε νομική ενέργεια/ διαδικασία είναι σε εξέλιξη, εμείς θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρόνο είναι απαραίτητο μέχρι οι νομικές διαδικασίες να ολοκληρωθούν αμετάκλητα.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, ιδίως δε με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Προκειμένου να ενημερωθείτε αναλυτικά για την Πολιτική Απορρήτου και Προστασία Δεδομένων της Εταιρείας μας μπορείτε να μεταβείτε εδώ.

11. Όροι Αποδεκτής Χρήσης Διαδικτυακού τόπου

11.1 Οφείλετε να απέχετε από οποιαδήποτε είδους συμπεριφορά που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας μας.
Εσείς (πελάτης) κατά την πλοήγηση στο ηλεκτρονικό κατάστημα, τη δημιουργία λογαριασμού, τη διαχείριση του λογαριασμού του, την υποβολή παραγγελιών οφείλει να τηρεί τους νόμους, τους παρόντες όρους χρήσης και πολιτικές που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η εταιρεία μας, τους κανονισμούς, οδηγίες, αποφάσεις ανεξαρτήτων και άλλων Αρχών, κώδικες δεοντολογίας, και γενικά να πράττει σύμφωνα με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε προσπάθεια (ενέργεια ή παράλειψη) που μπορεί να οδηγήσει ή έχει ως στόχο την εγκατάσταση ιών, ή οποιωνδήποτε άλλων βλαβερών προγραμμάτων στον εξυπηρετητή/ διακομιστή της υπηρεσίας, στο λογισμικό καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή ή διακοπή λειτουργίας της ιστοσελίδας μας, του συστήματος υποβολής παραγγελιών, ή σε προβλήματα ή βλάβες ανεξαρτήτου φύσεως και έκτασης.

11.2 Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας
Απαγορεύονται ενέργειες που παραβιάζουν δικαιώματα περιουσιακής φύσεως της εταιρείας μας (ενδεικτικά, βιομηχανικής, πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικές επωνυμίες κ.λπ.). Τέτοιες ενέργειες αποτελούν παραβίαση νόμων και της παρούσας σύμβασης και αυστηρά απαγορεύονται. Τα λογότυπα, εικόνες, διακριτικοί τίτλοι, διακριτικά γνωρίσματα, γραφικά, σήματα, επωνυμίες που εμφανίζονται στο παρόντα διαδικτυακό τόπο αποτελούν ιδιοκτησία είτε της εταιρείας μας είτε τρίτων προσώπων (φυσικών ή νομικών). Απαγορεύεται η αντιγραφή τους, η αναπαραγωγή τους, η χρήση τους για οποιοδήποτε λόγο. Δεν παρέχεται καμία άδεια για την περαιτέρω χρήση αυτών με οποιονδήποτε τρόπο.

11.3 Ευθύνη
Ευθύνεστε για την παραβίαση των παρόντων όρων που μπορεί ή είναι δυνατόν να προκαλέσει ζημίες κάθε είδους στην εταιρεία μας, το προσωπικό της, τους συνεργάτες της, τους προμηθευτές της, τους πελάτες της. Αναγνωρίζετε ότι είστε υπεύθυνοι για να αποζημιώσετε την εταιρεία μας για οποιουδήποτε είδους ζημίες που οφείλονται σε δόλο ή σε αμέλειά σας.

12. Τροποποίηση της παρούσας συμφωνίας
Η εταιρεία μας έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους χρήσης και αγορών του ηλεκτρονικού καταστήματος, της υποβολής παραγγελιών, των πολιτικών που εφαρμόζει χωρίς την πρότερη ενημέρωση του εγγεγραμμένου χρήστη/ πελάτη του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.
Σε περίπτωση αλλαγής και τροποποίηση στα παραπάνω, ο εγγεγραμμένος χρήστης ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα που λαμβάνει στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του στην ιστοσελίδα.

13. Εφαρμοστέο Δίκαιο/ Αρμόδια δικαστήρια
Η παρούσα σύμβαση πώλησης/ αγοράς και οι όροι χρήσης του διαδικτυακού τόπου όπως και οποιαδήποτε τροποποίηση αυτών διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο.
Αποκλειστικά αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση των διαφορών της παρούσης σύμβασης είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

14. Αποποίηση Ευθύνης
14.1 Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται και δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων.
14.2 Η εταιρεία μας παρέχει το περιεχόμενο του διαδικτυακού καταστήματος στην κατάσταση που βρίσκεται και όπως ακριβώς είναι.
14.3 Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για οποιουδήποτε είδους ζημία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, θετική, αποθετική, άμεση, έμμεση, απώλεια δεδομένων κ.λπ.) υποστεί ο χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος και η οποία αποδεδειγμένα σχετίζεται αιτιωδώς με τη χρήση του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας μας είτε οφείλεται σε δόλο ή αμέλεια της εταιρείας μας είτε τρίτων προσώπων και παρόχων είτε σε λόγους ανωτέρας βίας.
14.4 Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται από καθυστερήσεις στην παράδοση των παραγγελιών και από οποιαδήποτε ζημία προκύψει λόγω αυτών.
14.5 Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για προβλήματα στη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος καθώς και σε εσφαλμένη παρουσίαση των προϊόντων, των χαρακτηριστικών αυτών που οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας ή σε τεχνικά σφάλματα. Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να αποκαταστήσει και να διορθώσει τα τυπικά σφάλματα και λάθη στην παρουσίαση των προϊόντων της.

15. Γενικοί Όροι

15.1 Ακυρότητα κάποιου όρου χρήσης ή μέρους αυτού δεν επιφέρει ακυρότητα άλλου όρου ή της Σύμβασης ή μέρους αυτής. Οι υπόλοιποι όροι παραμένουν σε ισχύ και αναπτύσσουν πλήρως τα έννομα αποτελέσματά τους.
Με την αποδοχή των όρων σύμβασης αγοράς και των όρων χρήσης ως και της πολιτικής απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων ο κάθε χρήστης δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση αυτών, τους έχει πλήρως κατανοήσει και δεσμεύεται ότι θα συμμορφωθεί με αυτούς.

Χωρίς την αποδοχή των όρων αγοράς και χρήσης του διαδικτυακού τόπου είναι αδύνατη η δημιουργία του λογαριασμού και η αγορά μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Καλάθι 0